MR

De MR bepaalt mee

Christoffel heeft een onafhankelijk en democratisch (door de ouders) gekozen schoolorgaan dat de belangen van zowel ouders als personeelsleden vertegenwoordigt. Deze medezeggenschapsraad (MR) moet en mag zich gevraagd en ongevraagd met allerlei zaken bezighouden die de school, de kinderen, ouders en leerkrachten aangaan. Naast het adviseren over plannen en besluiten van de directie en het schoolbestuur, doet de MR ook zelf voorstellen om zaken te verbeteren en het schoolleven van onze kinderen en de personeelsleden te verrijken.
 

Graag stellen we ons voor:

Cookie instellingen