Onze kinderraad

Wij zijn de kinderraad!

Het is belangrijk om te weten wat er in kinderen omgaat, te luisteren naar wat er speelt en er vervolgens met elkaar mee aan het werk te gaan. De kinderen worden gestimuleerd na te denken over en zich in te zetten voor ons kindcentrum, als klassenvertegenwoordigers. Kortom actief burgerschap! De kinderen worden meer betrokken bij schoolse zaken. Tijdens de bijeenkomsten van de kinderraad kunnen ze daadwerkelijk meebeslissen en hun ideeën laten horen.
 

Graag stellen we ons voor:

Cookie instellingen